Onze tarieven

Ronday & Hartman Advocaten geeft duidelijkheid over uw kosten.

Tarieven

Ronday & Hartman Advocaten hanteert een heldere en transparante aanpak gericht op u als klant. Tijdens het introductiegesprek zal de advocaat met u bespreken welke kosten u kunt verwachten voor de rechtsbijstand. Deze kosten worden maandelijks of indien gewenst elke 7 dagen bij u in rekening worden gebracht. Het is ook mogelijk met voorschotten te werken. Op deze wijze wordt u niet overvallen door een onverwacht hoge declaratie achteraf.

Uurtarief

De advocaat zal zijn werkzaamheden op basis van een uurtarief bij u in rekening brengen. Dit standaard uurtarief bedraagt voor mr. Hartman € 250,-  excl.  BTW;      € 302,50 incl. BTW en voor mr. Ronday € 275,- excl. BTW; € 332,75 incl. BTW. Terzake kantoorkosten wordt 6% excl. BTW in rekening gebracht.

Afhankelijk van de aard, omvang, inhoud en spoedeisendheid van de zaak kan er een hoger uurtarief dan hiervoor uiteengezet in rekening worden gebracht, dit hogere uurtarief zal uiteraard schriftelijk worden bevestigd.

In bepaalde gevallen is het mogelijk voor een zaak een vaste prijsafspraak te maken. Dit houdt in dat uw zaak wordt aangenomen voor een vooraf overeengekomen en schriftelijk bevestigde vaste prijs.
Kosten aan derden (zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten GBA uittreksels, etc.) worden aan u doorbelast. Kosten voor deskundigen (accountants, fiscalisten, notarissen, makelaars, etc.) worden alleen na uw instemming gemaakt. Deze kosten belasten wij of aan u door of u betaalt deze kosten rechtstreeks aan de betreffende deskundige.

Rechtsbijstandsverzekering

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Ook in dat geval kunnen wij u bijstaan en worden de kosten bij uw verzekeraar in rekening gebracht. Ook als er in de polis staat dat de rechtsbijstand ‘in natura’ geleverd wordt. De rechtsbijstandsverzekeraar wil dan vaak zelf de jurist aanleveren die u bijstaat. De vrije advocaatkeuze is een grondrecht. Dit betekent dat u zelf een advocaat mag kiezen.

Mediation

Als mediator heeft Mw. Mr. Hartman een uurtarief van € 200,- (inclusief BTW).

Gefinancierde rechtsbijstand

In de situatie dat u de kosten van de advocaat niet kunt betalen, kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel een toevoeging genoemd. Dit is een bijdrage van de overheid in de kosten van de advocaat. Of u hier recht op heeft is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
Mocht u in aanmerking komen voor een toevoeging, dan vraagt Ronday & Hartman Advocaten deze voor u aan via de Raad van Rechtsbijstand. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.rvr.org.
Wij adviseren u in dat geval om –telefonisch- contact (0900 – 80 20) op te nemen met het Juridisch Loket en te vragen om een doorverwijzing naar één van onze advocaten. Door het verkrijgen van een diagnose document kunt u  een korting op uw eigen bijdrage krijgen. Voor meer informatie www.juridischloket.nl.

Als u recht heeft op een toevoeging betaalt u een eigen bijdrage, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw inkomen en gezinssamenstelling.
Als het tot een procedure komt wordt door de rechtbank een bedrag aan griffierecht in rekening gebracht. Het bedrag aan griffierecht en indien aan de orde deurwaarderskosten worden aan u door belast.

Vragen?

Ronday & Hartman Advocaten biedt u de mogelijkheid van een oriënterend gesprek. Dit zal een gesprek zijn van maximaal een half uur, waarin bekeken wordt wat voor u de beste oplossing is. De kosten hiervan zullen niet bij u in rekening worden gebracht.
Naast het hiervoor genoemde oriënterend gesprek is het tevens mogelijk uw vragen telefonisch te stellen. Wij zijn voor al uw vragen bereikbaar op werkdagen van 9:00 uur tot 17:30 uur op 0297 – 28 70 40. Mocht de betreffende advocaat op dat moment niet op kantoor aanwezig zijn dan kan er een telefonische afspraak worden gemaakt.