Strafrecht

Ronday & Hartman Advocaten staat u bij in het rechtsgebied strafrecht

 

 

 

Ronday & Hartman Advocaten - Strafrecht

Strafrecht

In het rechtsgebied strafrecht vinden er procedures plaats tussen een burger en de overheid (het Openbaar Ministerie). Een burger dient zich aan de wet- en regelgeving vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht te houden. Houdt u zich niet aan de regels van het strafrecht dan pleegt u een strafbaar feit en kunnen daar verschillende gevolgen uit voort komen. Het is niet alleen in uw belang maar ook een fundamenteel recht dat u in uw strafzaak wordt bijgestaan door een advocaat.

U kunt op verschillende manieren in aanmerking komen met het strafrecht, dit kan als verdachte, getuige of slachtoffer. In al deze gevallen kan Ronday & Hartman Advocaten u deskundig bijstaan.

Het verloop van een strafrechtelijke procedure is in de regel als volgt: Het slachtoffer zal zich melden (aangifte doen) bij de politie. Na een onderzoek door de politie beslist de Officier van Justitie of de verdachte vervolgd wordt. Dit houdt in dat de zaak aan de rechter wordt voorgelegd. De rechter doet vervolgens een uitspraak. De rechter kan de verdachte vrijspreken of een straf of maatregel opleggen; de straf kan een taakstraf en/of een gevangenisstraf zijn, al dan niet voorwaardelijk. Als maartregel kan TBS worden opgelegd, al dan niet voorwaardelijk.

Voorbeelden van voorkomende zaken zijn:

  • Geweldsdelicten
  • Zedendelicten
  • Vermogensdelicten
  • Opiumdelicten
  • Verkeersdelicten
  • Wapens en munitie
  • Fraude

Als u wordt verdacht van een strafbaar feit kan Ronday & Hartman Advocaten u in de procedure vanaf het eerste verhoor op het politiebureau tot en met de zitting en ook daarna goed bijstaan en uw belangen behartigen.

Ook als u het slachtoffer bent geworden van een strafbaar feit kunt u contact opnemen met Rix Ronday. Hij kan u juridisch advies geven en bijstaan in een procedure waarin een schadevergoeding wordt gevorderd ter compensatie van de schade die u heeft geleden, lijdt en nog zal lijden.