Voornaams- of Geslachtsnaamwijziging

Ronday & Hartman Advocaten

Ronday & Hartman Advocaten - Persoons-en Familierecht - Voornaams- of Geslachtsnaamwijziging

Voornaam- en/of geslachtsnaamwijziging

De wet biedt de mogelijkheid om uw voornaam te wijzigen. Op basis van artikel 1:4 van het Burgerlijk Wetboek kan de rechtbank op verzoek van degene die de voornaam wenst te wijzigen of op verzoek van diens wettelijk vertegenwoordiger een voornaam wijzigen. Het betekent dat een ouder, die het gezag heeft, ook een verzoek tot wijziging van een voornaam van een kind kan indienen. Ook is het mogelijk om een of meerdere voornamen toe te voegen of te schrappen.

  • Voor een voornaamswijziging dient er allereerst een voldoende zwaarwichtig belang te zijn. Het is niet mogelijk een voornaam te wijzigen omdat een andere naam mooier is.
  • De nieuwe voornaam mag geen ongepaste naam of geslachtsnaam zijn, tenzij deze gebruikelijke voornamen zijn.

 

Ronday & Hartman Advocaten kan u hierin bijstaan.