Huurrecht

Ook op het gebied van huurrecht bent u bij Ronday & Hartman Advocaten aan het juiste adres. Wij adviseren huurders en verhuurders van zowel particuliere- als bedrijfspanden en voeren zo nodig procedures.

Ronday & Hartman Advocaten - Huurrecht

Huurrecht

Ook op het gebied van huurrecht bent u bij Ronday & Hartman Advocaten aan het juiste adres. Wij adviseren huurders en verhuurders van zowel particuliere- als bedrijfspanden en voeren zo nodig procedures.

Zowel de huurder als de verhuurder dient zich te houden aan de regels uit het huurrecht. Als huurder van een woning bent u bijvoorbeeld verplicht uw huur op tijd te betalen en dient u zich als goed huurder te gedragen. Daarnaast heeft u recht op huurbescherming en ongestoord woongenot.

Huurbescherming (bij woningverhuur) houdt voor u als huurder in dat u wordt beschermd tegen het opzeggen van de huur door de verhuurder. Daarbij is het van belang te weten dat de huur nooit vanzelf eindigt, de verhuurder moet hiervoor een geldige reden hebben.
Voorbeelden van een geldige reden kunnen zijn:

  • u als huurder heeft zich niet als goed huurder gedragen, u heeft niet aan uw verplichtingen voldaan;
  • de verhuurder heeft het onroerend goed dringend nodig voor eigen gebruik;
  • verhuurder wil het onroerend goed een andere bestemming geven dan de huidige bestemming.

Naast huurbescherming heeft u als huurder recht op woongenot. Dit houdt bijvoorbeeld in dat gebreken aan de woning worden hersteld, maar ook dat overlast wordt beëindigd. De verhuurder heeft dus de plicht om de woning in een fatsoenlijke en bewoonbare staat te verhuren.

Als verhuurder heeft u bijvoorbeeld recht op tijdige huurbetaling, op goed gedrag van de huurder (de huurder heeft de verplichting zich te gedragen als een goed huurder ten aanzien van het gebruik van het gehuurde en de omwonenden), het recht om wel of niet toestemming te verlenen voor door de huurder aan de woning aan te brengen wijzigingen.

Heeft u een conflict met uw huurder of verhuurder dan helpen wij u graag. Ronday & Hartman Advocaten kan u onder andere adviseren en begeleiden bij overleg, bemiddeling en/of gerechtelijke procedures met betrekking tot het opstellen, uitleggen en beëindigen van de huurovereenkomst, alsmede overlastkwesties, incassoproblemen en meer.