Echtscheiding

Ronday & Hartman Advocaten Personen- en Familierechtadvocaat bij uw scheiding

Ronday & Hartman Advocaten - Persoons-en Familierecht - Echtscheiding

Echtscheiding

Veel mensen ervaren de periode rondom hun echtscheiding (beëindiging samenleving) als één groot zwart gat. Het helpt in zo’n situatie om zo goed mogelijk voorgelicht te zijn over de -te verwachten- gevolgen van de echtscheiding. Ronday & Hartman Advocaten kan u hierbij van dienst zijn.

Er zijn verschillende wijzen waarop de echtscheiding (of de afwikkeling van de beëindiging van de samenleving) kan worden afgewikkeld. Zo kunt u bijvoorbeeld een eigen advocaat in de arm nemen en een procedure bij de rechtbank starten. Zo’n procedure is onvermijdelijk in het geval partijen er samen niet meer uitkomen. Dit heet een procedure op tegenspraak.

Ronday & Hartman Advocaten zal eerst proberen met de (advocaat van de) aanstaande ex-partner in overleg te treden om te bezien of een minnelijke regeling tot de mogelijkheden behoort, zodat een zitting bij de rechtbank niet nodig zal zijn.

Mocht dit overleg slagen, dan zullen de gemaakte afspraken door de wederzijdse advocaten in een convenant, c.q. vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd. Indien er minderjarige kinderen bij betrokken zijn zal er tevens een ouderschapsplan, worden opgesteld. Na ondertekening hiervan zal het echtscheidingsverzoekschrift door partijen gezamenlijk bij de rechtbank worden ingediend, waarna de rechtbank een beschikking zal wijzen. Deze beschikking wordt vervolgens ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand alwaar u destijds bent gehuwd.

Slaagt dit overleg niet, dan zal één partij een echtscheidingsverzoekschrift indienen, waarna de andere partij de gelegenheid krijgt om een verweerschrift in te dienen. Vervolgens zal de rechtbank een zittingsdatum bepalen, afhankelijk van de drukte bij de rechtbank kan dit enige tijd in beslag nemen. Gemiddeld 4 weken na de zitting doet de rechtbank uitspraak en wordt de echtscheidingsbeschikking gewezen. Ook hier geldt weer dat deze dient te worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, waarna de echtscheiding definitief zal zijn.

In procedures waar -minderjarige- kinderen bij betrokken zijn is enige mate van overleg tussen partijen onvermijdbaar en zelfs vereist. Niet alleen omdat dit in het belang van de kinderen, maar tevens omdat partijen een ouderschapsplan aan de rechtbank moeten presenteren en daar is nu eenmaal overleg tussen de 2 partijen voor nodig.

Ouderschapsplan

In de meeste gevallen is het opstellen van een ouderschapsplan verplicht. Alleen als samenwonende ouders niet het gezamenlijk gezag hebben over het kind, is het niet verplicht.

In het ouderschapsplan moet worden opgenomen op welke wijze u met uw ex-partner de zorg- en opvoedingstaken verdeelt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de dagelijkse zorg voor de kinderen en de vraag hoe er omgegaan wordt met school, vrije tijd, vakanties en medische verzorging. Ook zal er worden opgenomen op welke wijze u en uw ex-partner elkaar informeren en raadplegen over belangrijke ontwikkelingen op school, over de gezondheid of over het vermogen van het kind. Verder dient er ook opgenomen te worden op welke manier de kosten van de verzorging en de opvoeding van de kinderen worden verdeeld.

Naast de hiervoor beschreven wijze van scheiden is een andere mogelijkheid om te kiezen voor mediation. In dat geval dient uw aanstaande ex-partner hier ook voor open te staan.

Ontbinding geregistreerd partnerschap

Hetgeen hiervoor geldt eveneens in situaties waar sprake is van ontbinding van een geregistreerd partnerschap.

Voor het maken van een afspraak of voor meer informatie over een (echt)scheidingsprocedure of het opstellen van een ouderschapsplan kunt u contact opnemen met mr. Lillian Hartman advocaat bij Ronday & Hartman Advocaten op. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9:00 uur en 17:30 uur op 0297 – 28 70 40.