Ondertoezichtstelling & uithuisplaatsing

Ronday & Hartman Advocaten 

Ronday & Hartman Advocaten - Persoons-en Familierecht - Ondertoezichtstelling & uithuisplaatsing

Ondertoezichtstelling & uithuisplaatsing

De rechter kan op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming bepalen dat u kind onder toezicht wordt gesteld of uit huis wordt geplaatst. Als er sprake is van een spoedeisende situatie kan de rechter beslissen dat een voorlopige ondertoezichtstelling of voorlopige uithuisplaatsing nodig is.

Ondertoezichtstelling

Bij de ondertoezichtstelling krijgt een kind een gezinsvoogd. Soms gaat het om meer kinderen in een gezin. Een gezinsvoogd is iemand die adviezen geeft over de opvoeding en hierover met de ouders afspraken maakt. De ouders blijven zelf verantwoordelijk voor het kind. Ze zijn verplicht mee te werken aan de adviezen en afspraken van de gezinsvoogd.

Uithuisplaatsing

Als een kind onder toezicht wordt gesteld, blijft het kind thuis wonen. Maar soms zijn de zorgen over het kind zo ernstig dat het in het belang van het kind is als het kind -tijdelijk- ergens anders woont. Het kind woont dan voor een bepaalde periode in een tehuis of in een ander gezin (pleeggezin). De ouders mogen contact houden met het kind, tenzij de gezinsvoogd vindt dat het beter is om even geen contact te hebben.

Voorlopige ondertoezichtstelling/uithuisplaatsing

Een voorlopige ondertoezichtstelling is een bijzondere vorm van ondertoezichtstelling. De Raad voor de Kinderbescherming vindt dan dat de situatie van een kind heel ernstig of bedreigend is. De raadsonderzoeker vraagt de rechter om met spoed te kiezen voor een ondertoezichtstelling en in sommige gevallen ook een uithuisplaatsing.

Als de rechter bepaalt dat een voorlopige ondertoezichtstelling nodig is, krijgt het kind meteen een gezinsvoogd. De gezinsvoogd kijkt welke hulp direct nodig is. De voorlopige ondertoezichtstelling duurt maximaal 3 maanden. In die periode onderzoekt de raadsonderzoeker de situatie thuis. Aan het eind van het onderzoek geeft de raadsonderzoeker een advies aan de rechter. Deze bepaalt dan of de voorlopige ondertoezichtstelling en de uithuisplaatsing kan stoppen of moet worden verlengd.

Ronday & Hartman Advocaten kan u bijstaan bij één van deze door de rechter opgelegde maatregelen. Dit doen wij door middel van advies of door het bijstaan in de gerechtelijke procedure.