Arbeidsrecht

Ronday & Hartman Advocaten is deskundige in het geven van advies en/of verlenen van juridische bijstand in arbeidsrecht kwesties.

Ronday & Hartman Advocaten - Arbeidsrecht - Ontslagrecht

Arbeidsrecht

Wij adviseren zowel werkgevers als werknemers op het gebied van ontslagrecht.

Het aangaan en/of het beëindigen van een arbeidsovereenkomst kan tot verschillende vragen en/of geschillen leiden bij zowel de werkgever als de werknemer. Ook tijdens de arbeidsovereenkomst kunnen er conflicten of geschillen ontstaan. Ronday & Hartman Advocaten is deskundig in het geven van advies en/of verlenen van juridische bijstand in arbeidsrechtelijke kwesties.

Onder het arbeidsrecht vallen alle afspraken die u met uw werknemer, c.q. werkgever maakt. Omtrent al deze afspraken kunnen er conflicten en geschillen ontstaan. Ook kan het voorkomen dat u als werkgever of als werknemer de arbeidsovereenkomst wil beëindigen. Binnen het arbeidsrecht spelen zaken als:

  • Wilt u een arbeidsovereenkomst sluiten maar heeft u vragen over de inhoud hiervan?
  • Houdt de werknemer/werkgever zich niet aan afspraken?
  • Mag de arbeidsovereenkomst worden gewijzigd of beëindigd?
  • U wilt de arbeidsovereenkomst wijzigen/beëindigen maar vraagt zich af hoe?
  • Is er sprake van een ontslag op staande voet?
  • Bent u (op staande voet) ontslagen en op zoek naar deskundig advies?
  • Is uw arbeidsovereenkomst opgezegd?
  • Wilt u een procedure starten tegen uw werknemer/werkgever?
  • Heeft u vragen over het UWV?

Ronday & Hartman Advocaten kan u in dit soort gevallen bijstaan en u met de nodige ervaring en expertise adviseren. Samen kijken wij met u naar uw mogelijkheden en maken wij een inschatting van uw kansen. Neem contact met ons op.