Omgang en gezag

Ronday & Hartman Advocaten

Ronday & Hartman Advocaten - Persoons-en Familierecht - Omgang en gezag

Omgang en gezag

Omgang

Wanneer u als ouders beslist om uit elkaar te gaan komt daar veel bij kijken. Het is hierbij van groot belang dat de zorgtaken voor het kind of de kinderen goed zijn geregeld. Ouders zijn in beginsel (met uitzondering van samenwonende ouders die niet beiden het gezag hebben) verplicht om afspraken rondom de opvoeding en verzorging van het kind vast te leggen in een ouderschapsplan. Ronday & Hartman Advocaten kan u bijstaan bij het opstellen van het ouderschapsplan. Zie tarieven.

Als u al verder in het proces bent en het u als ouders niet gelukt is om tot goede afspraken over de verdeling zorgregeling, c.q. omgangsregeling te komen kan Ronday & Hartman Advocaten u daarbij helpen. Mr. Hartman zal eerst nogmaals het overleg met de andere partner (of zijn of haar advocaat) zoeken om tot goede afspraken te komen. Lukt dat niet, dan zal in overleg met u een procedure bij de rechtbank worden gestart.

Gezag

Bent u voor de geboorte van uw kind getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan heeft u automatisch het gezag over uw kind.

Voor duomoeder (meemoeders) geldt dat zij tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch juridisch ouder worden bij de geboorte van het kind mits de biologische vader een onbekende donor is in de zin van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting, zodat duidelijk is dat de biologische vader geen rol zal spelen in de verzorging en opvoeding van het kind.

Beide ouders behouden het gezag over de kinderen na een scheiding, tenzij de rechter een andere beslissing neemt.

Als u niet gehuwd bent geweest heeft u als vader niet automatisch het gezag. U kunt dit gezamenlijk met uw partner aanvragen bij de rechtbank. Dat kan via het digitaal loket Rechtspraak.nl.

Voor duomoeders geldt dat als u niet bent getrouwd, noch een geregistreerd partnerschap hebt u het kind kunt erkennen (mits het kind niet door een ander is erkend) en u daarna samen met de moeder het gezamenlijk gezag kan aanvragen bij de rechtbank via het digitaal loket Rechtspraak.nl.

In het geval de andere ouder hieraan niet mee wenst te werken kan de rechter gevraagd worden u beiden met het gezamenlijk gezag te belasten. Ronday & Hartman Advocaten kan u in deze procedure met raad en daad bijstaan.

Als u een omgangsregeling wilt laten vaststellen, een ouderschapsplan wilt laten opstellen, het gezag gezamenlijk met de andere ouder wilt delen of hiertegen juist verweer wilt voeren dan kunt u bij ons terecht. Neem dan contact met ons op.