Mediation

Ronday & Hartman Advocaten als uw Mediator

Ronday & Hartman advocaten - Mediation

Mediation

Ronday & Hartman Advocaten biedt de mogelijkheid familierechtelijke geschillen op te lossen door middel van mediation. In geval van een (echt)scheiding en samenwoners die uit elkaar gaan kunnen partijen ervoor kiezen een gezamenlijke afspraak bij de mediator te maken. Ook bij overige familierechtelijke geschillen kunt u kiezen voor mediation.

Mediation kenmerkt zich door openheid over en weer tussen partijen, waaronder over financiële zaken. Het is vertrouwelijk.
Mw. mr. L.A.M. Hartman is binnen ons kantoor werkzaam als familierecht advocaat-mediator. Als mediator is zij geheel onpartijdig en onafhankelijk. Zij houdt de belangen van beide partijen in het oog. Ook de belangen van de kinderen worden niet uit het oog verloren. Mr. Hartman zorgt er daarnaast voor dat partijen voldoende geïnformeerd raken over de relevante wet- en regelgeving, zodat partijen over voldoende kennis kunnen beschikken en daardoor in staat zijn om met elkaar afspraken te maken die voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Dit zijn de voordelen:

  • U kunt zelf invloed uitoefenen op de oplossing van het geschil. Samen met de andere partij moet er namelijk overeenstemming bereikt worden over deze oplossing. Bij een gerechtelijke procedure legt u de beslissing in handen van een derde (de rechter).
  • De totale kosten voor mediation zijn vaak een stuk lager dan de totale juridische kosten die gemoeid zijn met een gerechtelijke procedure. Daar moet wel aan toegevoegd worden dat als de mediation niet succesvol beëindigd wordt, er vaak alsnog een gerechtelijke procedure gevoerd moet worden.
  • De kans dat u met de tegenpartij na afloop nog ‘door een deur kunt’ is over het algemeen groter dan na afloop van een gerechtelijke procedure. U heeft namelijk in overleg met de andere partij, onder leiding van de mediator, een oplossing bereikt. Juist in zaken waarbij partijen na afloop van het geschil nog op een of andere manier aan elkaar verbonden zijn (denk bijvoorbeeld aan een echtscheiding van ouders met kinderen), kan mediation aan te raden zijn.
  • De mediation verloopt informeel, er is in feite sprake van een aantal gesprekken onder leiding van een mediator. Bij een gerechtelijke procedure zijn de omgangsvormen en contactmomenten in principe een stuk formeler.
  • Bij mediation is er voldoende ruimte voor zowel het emotionele deel als het zakelijke deel van de scheiding. Ook kan er ruimte gecreëerd worden voor de kinderen en hun meningen.
  • De echtscheiding zal in de regel een stuk sneller verlopen door middel van mediation dan wanneer er een gerechtelijke procedure gevolgd moet worden;

Mw. mr. L.A.M. Hartman is lid van de vFAS, de vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators. Door middel van gezamenlijke gesprekken begeleidt mr. Hartman partijen bij het maken van afspraken over de gevolgen van de (echt)scheiding.
U kunt hierbij denken aan het opstellen van een ouderschapsplan, het maken van financiële afspraken, afspraken over de woning, pensioenafspraken, de afwikkeling van de algehele of beperkte gemeenschap van goederen of de huwelijkse voorwaarden. Al deze afspraken worden vervolgens vastgelegd in een (echtscheidings)convenant, dan wel vaststellingsovereenkomst en door u beiden ondertekend.
In geval van een echtscheiding draagt mr. Hartman tevens zorg voor de procedurele afwikkeling bij de rechtbank door middel van het indienen van een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding. De rechtbank geeft vervolgens een echtscheidingsbeschikking af, zonder dat u hiervoor zelf naar de rechtbank hoeft. Tevens wordt zorg gedragen voor de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand, waarna de echtscheiding definitief zal zijn.

Wilt u meer weten over mediation of wilt u een afspraak maken? Dan kunt u contact opnemen via 0297 – 28 70 40 of u vult het contactformulier in.